เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระบิดา

สมเด็จพระบรมราชชนนี พระราชทานเงินให้จนครบ 500,000 บาท ในระยะเวลา 25 ปี สมเด็จพระบรมราชชนนีต้องทรงลำบากรวบรวมเงินทุกปี เพื่อพระราชทานให้ตามพระราชพินัยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอนทุนนี้มาให้ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล เมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แยกตัวออกมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ.2486 แต่ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่าเงินตกต่ำมาก ดอกผลที่ได้ไม่พอที่จะให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาหรือดูงานได้เต็มที่ จึงให้เงินเป็นเพียงทุนสมทบเป็นค่าเตรียมตัวเดินทางประมาณ 3,000 บาท แก่อาจารย์ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศโดนทุนต่างๆ เช่น ทุนรัฐบาลไทย ทุน Colombo plan ทุน USOM ทุน British Council ทุน DADA เป็นต้น ต่อมาทุนไปศึกษาต่างประเทศหายากขึ้นทุกที การเดินทางไปรับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐอเมริกาก็ถูกกีดกันจนไปได้ยากมาก พ.ศ.2525 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช จึงโอนเงินทุนต่างๆ เช่น ทุนวันมหิดล ทุนการศึกษาที่มีผู้บริจาคไว้ และรายได้คณะที่เหลือจ่าย มาเข้าทุนพระราชมรดกทุกเดือน ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหาเงินสมทบทุนพระราชมรดกจนมีทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท และใช้ดอกผลส่งอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไปเรียนต่อในต่างประเทศ