บริการ

“บริการขนย้าย ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด ทั้ง SB หรือ INDEX ทีมงานเฟอร์นิเจอร์ของเรา สามารถ ถอดและ ประกอบ โดยเฟอร์นิเจอร์ของท่าน จะไม่ได้รับการเสียหาย เพราะ เราคือทีมงานเฟอร์นิเจอร์ โดยตรง จัดส่ง เฟอร์นิเจอร์ให้กับท่าน ในราคากันเอง ติดต่อกับทางเราได้โดย
บริการขนย้าย จัดส่ง เฟอร์นิเจอร์ให้กับท่าน ในราคากันเอง ติดต่อกับทางเราได้โดยตรง บริการรับขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ภายในบ้าน ขนย้ายสิ่งของทุกประเภท พร้อมพนักงานขนของ เราบริการขนย้าย และ ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ของท่านให้ กลับมาสวยงามดังเดิม